Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting

Per 01-01-2021 gaat de overdrachtsbelasting naar 0% voor starters mits zij de leeftijd van 35 jaar niet gepasseerd zijn. Dit is goed nieuws voor mensen, die toetreden tot de woningmarkt en een woning zoeken.

Waarom dit voordeel geeft voor starters is makkelijk te verklaren. De overdrachtsbelasting is een nettobedrag wat meteen betaald moet worden bij de aankoop van het huis. Dit geld kunnen de starters nu gebruiken voor andere zaken of het als extra eigen inbreng gebruiken voor de aankoop van de woning. Per persoon is dit voor elk 1%. Ook als de een ouder is dan 35 jaar, maar de partner niet, dan betekent het nog 1% voordeel over de koopsom van een woning!

Aan de andere kant geld dat het voor niet-natuurlijke personen geld dat het tarief omhoog gaat naar 8%. Koopt u een woning voor uw zoon of dochter, dan moet er dus veel meer belasting worden betaald.

Daarnaast is het zo dat de mensen die al wel gebruik gemaakt hebben van de vrijstelling, of ze zijn ouder dan 35, geld dat het tarief nog steeds 2 % is.

Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen moeten er aan een aantal voorwaarden voldaan worden.

  • De koper is meerderjarig (18) en jonger dan 35 jaar.
  • De koper koopt een woning.
  • De koper heeft de startersvrijstelling voor overdrachtsbelasting niet eerder ontvangen en verklaart dit schriftelijk.
  • De koper gaat zelf in de woning wonen (het zogenoemde hoofdverblijfcriterium) en verklaart dit schriftelijk.

Er geld hier wel een belangrijke uitzondering. De vrijstelling is persoonlijk. Dat betekent dus dat de starters allebei aan deze criteria moeten voldoen.

Voldoet een van de twee kopers niet aan de voorwaarden dan betaald diegene zijn deel van de belasting. Dit gaat als volgt in zijn werk. Stel een huis kost 150000 euro. De kopers worden allebei voor 50% eigenaar. Dat betekent dat een van de twee dus 150000 *2% = 3000 / 2 = 1500 euro aan overdrachtsbelasting betaald.

Het komt erop neer dat allebei de personen het voordeel kunnen genieten voor elk 1% van de overdrachtsbelasting. Laat u in bijzondere gevallen adviseren door ons als adviseur.

Geen reactie's

Geef een reactie